Boeken en Betalen

home

Momenteel hanteren wij een speciale betalingsregeling vanwege de Corona-problemen, zie ook de aanvullende voorwaarden Corona.  In tegenstelling tot onze gebruikelijke betalingsvoorwaarden (zie hieronder) krijg je momenteel bij boeking wel een boekingsbevestiging maar vervalt de aanbetalingsverplichting.

Boeken

Om te boeken en de reisovereenkomst tot stand te doen komen, vul je het boekingsformulier volledig en naar waarheid in, of je ondertekent de verstrekte gepersonaliseerde offerte.

Het boekingsformulier vindt je hier.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk je boekingsbevestiging, samen met de aanbetalingsfactuur, en, indien noodzakelijk voor de reis, een verzoek de formulieren ‘aanvullende vragen’ en/of ‘medische vragen’ binnen 5 werkdagen naar waarheid in te vullen en digitaal in te sturen.

Betalen

De aanbetaling bedraagt maximaal 25% van de reissom, welke je binnen 1 week na boeking betaalt.

Vanaf 6 weken voor aanvang van de activiteit ontvang je de factuur voor het restantbedrag.

Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor aanvang van de activiteit tot stand komt, betaal je de volledige reissom in één keer en vervalt de aanbetalingsmogelijkheid. De volledige reissom moet in ieder geval voor aanvang van de reis ontvangen zijn.