Boeken en Betalen

home

Momenteel hanteren wij een speciale betalingsregeling vanwege de Corona-problemen, zie ook de aanvullende voorwaarden Corona.  In tegenstelling tot onze gebruikelijke betalingsvoorwaarden (zie hieronder) krijg je momenteel bij boeking wel een boekingsbevestiging maar nog geen factuur en hoef je geen aanbetaling te doen. Vier weken voor start van de reis besluit Met Bep of de reis redelijkerwijs uitgevoerd kan worden n.a.v. de Corona-situatie op dat moment. Dan pas krijg je de factuur en betaal je per ommegaande het gehele bedrag.

Boeken

Om te boeken en de reisovereenkomst tot stand te doen komen, vul je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in, of je ondertekent de verstrekte gepersonaliseerde offerte.

Het inschrijfformulier vindt je hier.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk je boekingsbevestiging, samen met de factuur, en, indien noodzakelijk voor de reis, een verzoek de formulieren ‘aanvullende vragen’ en/of ‘medische vragen’ binnen 5 werkdagen naar waarheid in te vullen en digitaal in te sturen.

Betalen

De aanbetaling bedraagt 25% van de totaalprijs, met een minimum van euro 100,- welke je binnen 1 week na boeking betaalt.

Indien de totaalprijs minder dan euro 100,- bedraagt, dan betaal je het totale bedrag binnen 1 week.

6 weken voor aanvang van de activiteit moet je ook het restantbedrag hebben voldaan.

Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor aanvang van de activiteit tot stand komt, moet je de totaalprijs per ommegaande betalen. De volledige reissom moet in ieder geval voor aanvang van de tocht ontvangen zijn.