Aanvullende voorwaarden Corona | versie 2.4 dd 24-12-2021

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de reisvoorwaarden van Met Bep en zijn op jouw boeking van toepassing als ze ten tijde van jouw boeking op deze website zijn gepubliceerd. Je ontvangt ze in dat geval ook bij jouw boekingsbevestiging.

De Covid-19 situatie en de Covid-19 maatregelen op de plaats van bestemming kunt u vinden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Code oranje/reisadviezen in het licht van de coronacrisis

De overheid vereist dat wij je informeren over de (financiële) risico’s van reizen bij code oranje. Je boekt wellicht naar een land dat door de Nederlandse overheid als code oranje is aangemerkt. Dat betekent niet dat je niet mag reizen, maar dat niet-essentiële reizen worden afgeraden door de overheid. Dat betekent ook dat je wellicht een verhoogd risico loopt ten opzichte van het risico in Nederland. Bestudeer het reisadvies goed.

Reis- en annuleringsverzekering

Een reisverzekering inclusief bergsportdekking is verplicht. Wij adviseren je daarnaast dringend om een reisverzekering én annuleringsverzekering af te sluiten die zo goed mogelijk de risico’s gemoeid met reizen in tijden van corona dekt. Reis je naar een als ‘code oranje’ aangemerkt gebied, controleer dan of jouw verzekering dit dekt. Check welke dekking jouw reis- en zorgverzekeringen bieden voor Corona-gerelateerde gebeurtenissen. Je weet dan welk risico je accepteert door op reis te gaan, of je sluit een andere verzekering af als jij dat risico niet wilt dragen.

Overheden kunnen maatregelen wijzigen => let op:

1. De ten tijde van de reis geldende maatregelen kunnen verder gaan dan tijdens de boeking bekend was.
2. Overheden kunnen eisen stellen aan het gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan koppelen, bv de toegang tot horeca, bergliften.

3. De geldigheid van vaccinaties kan beperkt zijn en ook wijzigen of van verdere voorwaarden worden voorzien.
4. Hou er rekening mee dat overheden (plots) aanvullende eisen kunnen stellen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR- of antigeentest (al dan niet in aanvulling op een vaccinatiebewijs), een Covid-19-vaccinatiebewijs, een boosterbewijs, quarantainemaatregelen etc.
Kortom, je dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende (gezondheids)eisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger. Je kunt pas kosteloos annuleren indien er aanzienlijke gevolgen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Je hebt niet zonder meer een kosteloos annuleringsrecht

Kosteloze annulering is niet zomaar mogelijk als de omstandigheden verslechteren. Per geval moet worden beoordeeld wat de effecten zijn op de uitvoering van de reisdiensten door de Reisorganisator en betrokken Reisdienstverleners (denk o.a. aan regels omtrent groepsgrootte, beschikbaarheid van de accommodaties, uitgaansbeperkingen). Maatregelen en eisen die de lokale overheid op de reisbestemming aan jou oplegt vallen binnen jouw risicosfeer. Hou daar aub rekening mee voordat je boekt.

Aanvullende eisen op de bestemming

Reisdienstverleners (bv accommodaties, gondelbanen) kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

De coronasituatie en coronamaatregelen zullen effect hebben op je reis en je reisbeleving.

Enkele voorbeelden zijn:

- Tijdens de reis kunnen er ongemakken ontstaan zoals het tussentijds moeten testen op corona, afstand houden, mondkapje dragen, QR-code-scans, etc.;
- Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving (zoals minder of meer drukte dan normaal);
- Bepaalde faciliteiten of openbare gelegenheden kunnen gesloten of beperkter open zijn of verder worden beperkt;
- Er kan een avondklok gelden wat kan betekenen dat winkels, horeca en andere gelegenheden beperkter open zijn;
- Niet-essentiële winkels kunnen gesloten zijn;
- Er kan een avondquarantaine of gehele quarantaine worden opgelegd wat betekent dat personen niet vrij zijn om te reizen of de accommodatie niet mogen verlaten.
- Jijzelf of een reisgenoot krijgt corona tijdens de reis en moet verplicht in quarantaine.

Je krijgt corona op reis of je vertoont symptomen

Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan komen voor eigen risico van de Reiziger. Mogelijk wordt dit niet gedekt door een (reis)verzekering. Waar nodig zullen wij je in dat geval hulp en bijstand verlenen.

Quarantaine bij terugkomst in Nederland

De Nederlandse overheid kan een quarantaineadvies of -verplichting hanteren wanneer je terugreist naar Nederland. Op de website van de Rijksoverheid vindt je de daarvoor geldende regels. Een handige check wat je moet doen om weer terug te kunnen reizen naar Nederland vindt je hier.

Tips:

1. Een volledige vaccinatie en up to date gehouden booster verlagen de risico’s (gezondheid, financieel) die jij loopt.
2. Overweeg je vervoermiddel zorgvuldig. Je heen -en terugreis zijn niet inbegrepen en je eigen verantwoordelijkheid en risico. Check de annuleringsvoorwaarden van je vervoerder.
3. Indien je zelf aanvullende accommodatie boekt, check dan de annuleringsvoorwaarden en boek liever een iets duurder alternatief waarbij je gratis kunt annuleren tot aankomst.
4. Het liefst blijf je in Nederland in de 14 dagen voor startdatum van de reis. Je riskeert een quarantaine in Nederland waardoor je niet met ons op reis kunt gaan mocht je terugkeren uit een hoogrisico- of virusvariantgebied, of een quarantaine in het land van bestemming als je in een land van hún lijst met risicolanden bent geweest.
5. Om risico’s ‘op de berg’ laag te houden en de gezondheidszorg ter plekke niet extra te belasten, vragen wij jou om jezelf goed te informeren over conditie/fitheid- en terreinvaardigheidsvoorwaarden van je reis.

We vragen jouw actie voor het volgende

1. Voor vertrek ontvang je een Corona informatie document. Lees dit zorgvuldig door en vul benodigde formulieren voor het land van bestemming op het gevraagde tijdstip in.
2. Vermijdt tot aan de start van jouw reis contact met mensen die Corona-symptomen vertonen of daar zelf contact mee hebben. Als je klachten hebt, hoe mild ook, laat je je testen.
3. In de dagen voor vertrek vragen we je een COVID-19-checklist naar waarheid in te vullen. Ook als je reeds gevaccineerd bent. Zonder ingevulde checklist kun je niet mee op reis.
4. Neem voldoende zelftesten, mondmaskers, hygiene-gel en je geldige QR code (liefst ook op papier) mee op reis.
5. Hou je tijdens de reis aan de geldende corona-regels van de Nederlandse overheid én die van het land van doorreis/bestemming én de maatregelen die wij als reisorganisatie vooraf communiceren. Wij volgen het beleid van de diverse overheden.

We vragen jouw aandacht voor het volgende:

1. We doen er bij de uitvoering van de reis alles aan om de reis zo Corona-veilig mogelijk te houden. Bedenk echter dat het een groepsreis betreft en je hoe dan ook een bubbel vormt met onbekende mensen, dat er soms wordt overnacht in primitieve berghutten en op slaapzalen met onbekende mensen, dat er soms moet worden gecarpooled en we deels afhankelijk zijn van hoe de accommodatie of berghut de zaken daadwerkelijk heeft georganiseerd en handhaaft. Het spreekt voor zich dat we met de accommodatie in gesprek gaan als er mogelijkheden tot verbetering blijken te zijn.
2. Het is mogelijk dat de overheid van het bestemmingsland aan Met Bep de regel oplegt alleen deelnemers toe te laten tot de berg-/sneeuwschoenwandelactiviteiten die een conform de regels van dat land geldig corona-certificaat hebben. Ter plekke kan het dus gebeuren dat de gids om deze reden jouw QR-code wil checken. Dit zal dan gebeuren met de check-app van het bestemmingsland. Heb je geen geldige QR-code of wil je dit niet, dan kun je niet meedoen.
3. Je weet pas kort van tevoren of jouw reis door kan gaan. Met Bep streeft ernaar uiterlijk een week van tevoren een beslissing te nemen t.a.v. de Corona-situatie. Als Met Bep de reis door de Corona-situatie niet kan laten doorgaan of moet wijzigen, vergoeden we je onkosten niet.
4. Het kan zijn dat het bestemmingsland een negatieve PCR-test vraagt bij binnenkomst. Deze test inclusief reiscertificaat kun je bv bij het HealthCheckCenter of Coronalab.eu laten uitvoeren. Indien gewenst kun je via ons een VvKR kortingsvoucher krijgen.
5. Besef dat je op diverse momenten mogelijk een extra PCR- en/of sneltest moet doen bv bij start van de tocht of bij aankomst bij een berghut, of voor terugkeer naar Nederland. Bij een positieve test-uitslag gelden de lokale regels ter plekke. Alle testen en de consequenties van de uitslag komen voor jouw eigen risico.
6. De gids zorgt voor handhaving van de corona-regels in de groep en heeft de bevoegdheid een reiziger die zich hier ondanks attendering niet aan houdt uit te sluiten van het vervolg van de reis.
7. De aanbetalingsverplichting uit onze reisvoorwaarden vervalt zolang deze Aanvullende Voorwaarden Corona op onze website staan op het moment dat jij boekt.
8. Overige boekings-en betalingsvoorwaarden en overige annuleringsregels blijven conform de reisvoorwaarden.
9. Kosten voor testen, quarantaines, gedwongen langer verblijf, verzuim op je werk etc zijn voor jouw eigen risico.
10. Als je voor vertrek positief test en/of in quarantaine moet, moet je annuleren en geldt artikel 9.2 van de Reisvoorwaarden.