Formulier COVID-19

Met Bep heeft een zorgvuldigheidsplicht richting de deelnemers aan haar reizen, individueel en als groep. Tegelijkertijd proberen wij  ervoor te zorgen dat je ondanks de COVID-19 problematiek toch kunt genieten van een vakantie in de bergen. Dit betekent dat als je klachten of symptomen hebt die kunnen duiden op COVID-19, of als je huisgenoten hebt met klachten als koorts en/of benauwdheid, je niet mee kunt. Immers: 'Bij klachten blijf je thuis'. 'Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in het huishouden thuisblijven'. Laat je testen.

Dit is in jouw belang, want je wilt niet het risico lopen dat in het buitenland deze ziekte verergert, met een mogelijke ziekenhuisopname ver weg van jouw naasten, hoge extra kosten door quarantaine, verzekeringen die mogelijk niet uitbetalen etc. Daarnaast is het ook in het belang van je reisgenoten en andere groepen in hutten of hotels, immers zij willen niet worden aangestoken en de accommodatie wil ook niet in quarantaine.

Het is dus een fijn idee dat alle deelnemers weten dat hun reisgenoten geen klachten vertonen. Dus vragen wij van jou, vlak voor vertrek, een verklaring dat je geen COVID-19 symptomen hebt, via dit formulier. Uiteraard zal met jouw gegevens  vertrouwelijk worden omgegaan. We vragen expliciet om jouw toestemming om de onderstaande gegevens, tijdelijk en conform ons privacy statement, in onze administratie op te slaan.